bystyret


Oslo del av bevegelse mot antisemittisme

Blogglistenhits

Etter et forslag fremmet av KrFs representant i har bystyret i Oslo besluttet å melde seg inn i “Mayors United Against Anti-Semitism” på bystyremøtet 28.09.2016. Jeg holdt et innlegg på vegne av Miljøpartiet De Grønne i forkant av avstemningen som jeg legger ved her. Vedtaket ble forøvrig enstemmig:

antisemitismAntisemittisme er, dessverre, et stadig tilbakevendende fenomen. Antisemittisme er forøvrig også en mal for mange andre senere hat-ideologier. Hat kan man dessverre ikke vedta vekk. Vedtak mot antisemittisme er og forblir altså symbolpolitikk. (more…)