Svik mot de svakeste


Finnes det norske leger som gjennomfører slike “jomfrutester” på jenter bør de straffes

14125475_10153856588217671_2785134235230200441_oNoen tekster treffer en rett i solar plexus, Isra Zariats Rystende jomfrusjekk er en slik tekst. Det er nesten så man ikke kan tro at det er sant. Det er flere ting å ta tak i her, det ene er synet på kvinnens jomfrudom som noe som gjør henne bedre enn en som ikke er det. Det kan skrives mye om den siden av saken og vi kommer litt tilbake til det. Så er det det idiotiske med “sjekken” eller “testen”, som jo faktisk er meningsløs fordi det er så individuelt og forskjellig, og således umulig å si noe.

Vi vet at det er klinikker som gjennomfører slike tester i noen land i midtøsten, men så ser vi at slikt skjer i nabolandet vårt Sverige også. Det viktige å huske på at når det skjer i Sverige så er det direkte ulovlig. Det som er bra er jo nemlig at svensk høyesterett har vært så ekstremt tydelig i denne saken, heldigvis. En undersøkelse av denne typen er å regne som voldtekt. Intet mindre.

Isras tekst løfter imidlertid opp noen helt andre spørsmål også, nemlig om norske leger vil gjennomføre slike tester, og hva som vil skje. Både med de som ønsker en slik test, og de som gjennomfører det. Viktige spørsmål, men vi ser ikke noen svar. Det er en sak fra 2012 blir løftet frem i denne sammenhengen “foreldre dømt etter jomfrusjekk“, men når man leser saken dekker ikke overskriften innholdet på en god måte. Det er vanskelig å vite med mindre man sitter med domspapirene, men sånn som saken er skrevet virker det iallefall som at det var vedvarende vold mot jenta som førte til en strafferaksjon, ikke det at de prøvde å tvinge henne til en slik sjekk.

Spørsmålet man sitter igjen med er dog om slike tester blir gjennomført her i Norge også? Isra får ikke noe klart svar på det. Jeg har søkt litt rundt og ikke funnet noe heller. Mange antagelser, men ikke noen klare bevis. Dog kan man stille et spørsmålet om dette. Hvis slik praksis er ulovlig, hva blir gjort? Er det sendt rundt rundskriv hvor leger blir informert om at det å gjøre et slikt ingrep kan medføre straffeansvar, tap av rett til å praktisere, fengelsstraff etc? Hvis ikke, hvorfor ikke? Det som er positivt er at barneombudet er tydelig på i denne saken, og lover her å følge opp og finne ut hva som er norske legers praksis knyttet til dette, og om nødvendig lover barneombudet å ta det videre med helsemyndighetene.

Sjekk av jomfruhinna er en type praksis som bare må fordømmes på det sterkeste, og slik ukultur må aldri godtas. Det er lett å peke på foreldrene, og de har selvsagt et veldig viktig og sentralt ansvar. En kan dog spørre hvordan menn og gutter spiller inn i dette. Dyrking av en kultur hvor mannens eventuelle promiskuøsitet og seksualdebut ikke problematiseres, og heller er noe man kan skryte av mellom “gutta”, mens kvinnene avkreves å holde seg til et renhetsideal er dypt problematisk. Det blir lett fokus på kvinnesynet, og det er mye å ta tak i her, men mannssynet i en slik kontekst bør også i aller høyeste grad problematiseres!

virgDet handler her ikke om religion, og denne tankegangen finnes i ulike religiøse miljøer men også blant folk som ikke er praktiserende eller troende. Dette er viktig å ta inn over seg fordi man kan ikke komme med en god behandling hvis man bommer på diagnosen. Dette dreier seg om en patriakalsk macho kultur, og det er dette vi trenger å ta tak i. Det viktigste er hvordan vi møter fenomenet.

Tre tanker fra meg på det. Tydlighet. Fasthet. Åpenhet. Vi må være tydelige på både at slike “tester” ikke betyr noe, men også det moralsk forkastlige i å avkreve noe slikt. Vi må fordømme dette, og viste standhaftighet og fasthet i møte med den type ukulturell praksis, og holde fast på de idealer som vårt samfunn bygger på. Vi må være åpne på dette, og ta den praten både med foreldre og med barn og apparatet rundt. Opplysning, kunnskap og åpen dialog er veien å gå. Foreldre kan være en motpart, men må ikke være det. En god og ærlig dialog kan kanskje hindre det.

Det er utrolig viktig å ta tak i ukultur, og en klar og tydelig holdning mot det om man ønsker å få bukt med det på noe stadie. Enhver type “forståelse” for slikt er helt uforståelig
Blogglistenhits

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *