Monthly Archives: August 2016


Svik mot de svakeste

Finnes det norske leger som gjennomfører slike “jomfrutester” på jenter bør de straffes

14125475_10153856588217671_2785134235230200441_oNoen tekster treffer en rett i solar plexus, Isra Zariats Rystende jomfrusjekk er en slik tekst. Det er nesten så man ikke kan tro at det er sant. Det er flere ting å ta tak i her, det ene er synet på kvinnens jomfrudom som noe som gjør henne bedre enn en som ikke er det. Det kan skrives mye om den siden av saken og vi kommer litt tilbake til det. Så er det det idiotiske med “sjekken” eller “testen”, som jo faktisk er meningsløs fordi det er så individuelt og forskjellig, og således umulig å si noe.

Vi vet at det er klinikker som gjennomfører slike tester i noen land i midtøsten, men så ser vi at slikt skjer i nabolandet vårt Sverige også. Det viktige å huske på at når det skjer i Sverige så er det direkte ulovlig. Det som er bra er jo nemlig at svensk høyesterett har vært så ekstremt tydelig i denne saken, heldigvis. En undersøkelse av denne typen er å regne som voldtekt. Intet mindre.
(more…)


Beslutningsvegring, vårt største problem!

14182330_10153850592992671_1736178326_nTil daglig opplever vi heftige debatter om integrering, minoriteter, det flerkulturelle samfunnet og religion. Spesielt på sosiale medier. De fleste av disse debattene fører ikke frem til noe, annet enn å skape enda mer frykt, frustrasjon og sinne. De aller fleste av disse debattene handler ikke om noe som skjer i vårt eget samfunn. Hendelser andre steder i verden trigger lange, tunge debatter som skaper mye diskusjon og krangel her hos oss. Så kan man lure på; Hvorfor?

Norge er et godt land å bo i, og samfunnet vårt fungerer godt. Landet stiller i særklasse sammenlignet med andre europeiske land når det gjelder minoriteter og integrering. Norge ligger faktisk på toppen av det europeiske og FNs barometer for integrering, tross stadige dommedagsprofetier i kommentarfeltene. Fagorganene som vurderer dette er meget imponert over vår integreringssystem. Med andre ord, folk som ikke bor i Norge ser verdien av arbeidet som er gjort på dette feltet i lang tid, i motsetning til mange som bor her i landet.

Les mer her…


“Mangfoldig” misogyni 1

Forkastelig kvinnesyn og kvinnehat (mysogyni) forener mannsgriser på tvers av kulturelle skillelinjer.

Dessverre er det hendelser som er så altfor vanlige, men to saker med fortellinger fra kvinner som opplever trakassering grep min oppmerksomhet sist uke. Sakene er ekle og viser motbydelige holdninger hos enkelte folk. Men det var noe fascinerende i hvordan sakene blir tatt imot og diskutert. Det er interessante likheter og forskjeller. Selvsagt bør vi jobbe mot slike holdninger som ligger bak. Men like viktig er hvordan folk reagerer på det, da det i neste omgang fører til slike handlinger. Derfor synes jeg det er vel så interessant er hvordan sakene tas imot, altså hvordan enkelte reagerer på sakene.

(more…)


Viktig med balanse

Tankesmien Agenda har lansert en rapport om integrering, med en rekke forslag til tiltak. Jeg og Alexander ble tidlig enige om at vi skal skrive noe om det sammen. Alexander startet ut med en liten tyvstart på det hele med et innlegg på sin egen blogg, niqab, barnehijab, svømmeundervisning og hijab. Overraskende nok dreier blogginnlegget seg altså om niqab, barnehijab, svømmeundervisning og hijab.

Jeg tenkte at jeg burde gjøre noe av det samme, så startet vi på resten av Agendarapporten på samme fot når vi enn får gjort det. Noe av dette har vi jo skrevet om sammen før, så det kommer kanskje ikke som noen overraskelse med våre standpunkter her. Jeg har vært litt usikker på forbud mot barnehijab, selv om jeg tidligere også har vært svært kritisk til det. La meg for ordens skyld presisere at vi snakker om bruk av hijab på barn i skolen.

(more…)